Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij gratis online casinoslots! Deze Gebruiksvoorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van onze website. Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden

Verkiesbaarheid

Om gratis online casinogokautomaten te gebruiken, moet u ten minste 18 jaar oud zijn of de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in uw rechtsgebied, afhankelijk van welke van de twee het hoogst is. Door gebruik te maken van gratis online casinogokautomaten, bevestigt u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om deze gebruiksvoorwaarden aan te gaan en u te houden aan alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen en software, op Free Online Casino Slots is het eigendom van Free Online Casino Slots of zijn licentiegevers en wordt beschermd door auteursrechtwetten. U mag geen inhoud geheel of gedeeltelijk wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Free Online Casino Slots.

Beperkingen

U stemt ermee in om gratis online casinoslots alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. U mag Free Online Casino Slots niet gebruiken op een manier die een server of het netwerk dat met een server is verbonden kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of het gebruik en genot van Free Online Casino Slots door een andere partij kan verstoren. U mag niet proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot enig deel van Gratis Online Casino Slots, of tot andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een server door middel van hacking, wachtwoordmining of op enige andere manier.

Afwijzing van garanties

Free Online Casino Slots geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van Free Online Casino Slots of de informatie, inhoud, materialen of producten die zijn opgenomen in Free Online Casino Slots. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van gratis online casinoslots op eigen risico is. Free Online Casino Slots garandeert niet dat Free Online Casino Slots ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, noch geeft het enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van Free Online Casino Slots.

Beperking van aansprakelijkheid

Free Online Casino Slots is in geen geval aansprakelijk jegens enige partij voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het onvermogen om Free Online Casino Slots of inhoud op Free Online Casino te gebruiken Slots, zelfs als Free Online Casino Slots op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

schadeloosstelling

U stemt ermee in om Free Online Casino Slots, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van gratis online casinogokautomaten.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van NU, zonder uitvoering te geven aan principes van wetsconflicten. Elke juridische actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of Gratis Online Casino Slots zal uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in NU.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

Free Online Casino Slots behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele updates of wijzigingen.

Contact informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected].